Dit programma is per 1 juli 2024 gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Leden Adviescommissie

Voorzitter

Liane van der Linden
Liane van der Linden (1957) is historicus en werkte mee aan het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam (2020) als onderzoeker en redacteur. In vervolg hierop is zij als adviseur, auteur en docent nauw betrokken bij colleges, tentoonstellingen en onderwijsprogramma’s over met name de doorwerking van koloniale beeldvorming. Ervaring in raden van toezicht en besturen heeft zij opgedaan bij het Indisch Wetenschappelijk Instituut, het Mondriaan Fonds, het Nationaal Museum van Wereldculturen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Verder was zij beleidsmedewerker bij het Wereldmuseum, gericht op culturele diversiteit en de culturele erfenis van kolonialisme. Organisaties als Imagine IC in Amsterdam Zuidoost en Kosmopolis Rotterdam ontwikkelden onder haar leiding nieuwe werkwijzen voor publieksparticipatie en grootstedelijke erfgoedproductie.

Leden

Hank van Bosstraten (tevens reserve voorzitter)
Hank van Bosstraten (1963) is sinds 2019 programmeur in de theaterwereld, met een focus op diversiteit en inclusiviteit. Daarvoor was hij bijna dertig jaar lang werkzaam bij de televisie. Hij regisseerde human interest programma’s, was journalist bij actualiteitenprogramma’s en maakte documentaires. Een goed en urgent verhaal staat bij hem voorop. De tweede helft van zijn carrière staat vooral in het teken van onderwerpen over de multiculturele en kunstenwereld, wat ook te maken heeft met zijn eigen culturele achtergrond als zoon van een belanda hitam. In 1962/1963 moest zijn gezin door (inter)nationale druk Nieuw-Guinea verlaten, waarna hij opgroeide in Limburg.

Oscar Ekkelboom
Oscar Ekkelboom (1993) is promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn onderzoek naar de presentaties van Nederlandse kunstmusea gebruikt hij een dekoloniale aanpak. Als kunsthistoricus en curator is hij, mede vanuit zijn Indisch-Javaanse wortels, met name geïnteresseerd in de manieren waarop koloniale structuren voortleven in musea en de kunstgeschiedenis. Daarnaast is hij lid van het Comité Herdenking 15 augustus te Nijmegen.

Ingrid van der Hoeven
Ingrid van der Hoeven (1962) is beeldend kunstenaar en communiceert in haar werk met de houdingen en gebaren van haar beelden. Zij werkt vanuit haar Indische en Molukse familieachtergrond en legt de focus op de vrouw. De sculpturen en tekeningen ontstaan vanuit een verbondenheid met het verleden, wat zich spiegelt aan het heden. Buiten het atelier heeft zij een passie voor het delen van haar kennis en ervaringen. Verder is zij lid van de adviescommissie Cultuur Rotterdam. Ook geeft zij rondleidingen, beeldende lessen aan vluchtelingenkinderen en museumlessen. Door het uitdragen van het belang van cultuur en met kennis van geschiedenis wil zij als kunstenaar in de samenleving staan.Christine Nanlohy
Christine Nanlohy (1953) oefende verschillende beleids-managementfuncties uit op het terrein van integratie, gender-emancipatie en seniorenbeleid. Voor de Molukse gemeenschap was zij jarenlang werkzaam bij het voormalig Inspraakorgaan Welzijn Molukkers/Landelijk Overlegorgaan Welzijn Molukkers, waarvan 13 jaar als directeur. Na haar IWM-tijd werkte zij als beleidsadviseur en lobbyist. Verder was zij lid van de Klankbordgroep van het Comité Molukse Herdenking in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland. Tegenwoordig is zij actief in verschillende bestuurs-adviesfuncties, waaronder: voorzitter van de Molukse Vrouwen Raad (MVR); bestuurslid van Saluti stedelijk adviesorgaan Utrecht; Internationaal Lobbyist voor de Nederlandse Vrouwen Raad en Lid van de Raad van Bestuur van AGE Platform Europe. Affiniteit met de sector kunst – en cultureel erfgoed had zij in het verleden met het schrijven van gedichten over het Moluks-zijn, vrouw-zijn en met de Balinese danskunst.

Pieter van Rooij
Pieter van Rooij (1960) is sinds 2009 werkzaam bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland waarmee hij de implementatie van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland in 2012 vanaf het begin af aan heeft meegemaakt. Bij het Kenniscentrum is hij coördinator erfgoedzorg, het team dat zich onder andere bezighoud met het inventariseren van het immaterieel erfgoed in Nederland. Vanuit zijn functie heeft hij daardoor veel contact met de beoefenaars van de vele uiteenlopende vormen van immaterieel erfgoed die in Nederland beoefend worden. Bij het Verdrag worden een vijftal domeinen benoemd. Met één daarvan, het domein van de ambachtelijke vaardigheden, heeft hij als ambachtsman (coupeur) in het verleden veel ervaring opgedaan. Ervaringen die nu een waardevolle basis vormen voor zijn werkzaamheden.

Reserveleden:

Liang de Beer

Liang de Beer (1988) is strategisch adviseur bij Regieorgaan SIA/NWO. Ze studeerde koloniale en wetenschapsgeschiedenis in Leiden, en is afgestudeerd op koloniale expedities naar Papua. Ze werkt momenteel aan haar eerste roman (verschijnt bij Uitgeverij Chaos) waarin Chinees-Indische hoofdpersonages in verleden en toekomst een grote rol spelen. Mede vanuit haar persoonlijke achtergrond heeft ze veel belangstelling voor Indische cultuur, de Aziatisch-Nederlandse identiteit en het verrijken van de literaire wereld met nieuwe perspectieven. Voor Pan Asian Collective (PAC) zette ze het programma ‘PAN ASIAN STORIES’ op – een ontwikkelprogramma voor beginnende schrijvers.

Kevin Felter

Kevin Felter (1992) is projectleider bij RIVM en gepromoveerd in de fotofysica aan de TU Delft. Als webmaster en bestuurslid bij de Indische Genealogische Vereniging (IGV) bouwde hij kennis op over de herkomst en geschiedenis van de Indische Nederlander. Tevens is hij hoofdauteur van de tweedelige publicatie ‘Kind in Indië’, voortkomend uit een oral history project over een diverse groep eerste generatie Indische Nederlanders. Zijn kennis over de Indische geschiedenis en het persoonlijk onderzoek deelt hij tijdens lezingen en workshops.