Dit programma is per 1 juli 2024 gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.Voorwaarden voor een aanvraag

Let op: deze regeling is inmiddels gesloten. Je kunt geen aanvraag meer indienen.

 • Aanvragen kan alleen online met een account voor de aanvragerscommunity. Doorloop daarvoor eerst de quickscan.
 • Na het indienen ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Vfonds vraagt soms aanvullende informatie op.
 • De directie van vfonds besluit binnen uiterlijk 4 maanden over je aanvraag. Je project mag in de tussentijd nog niet zijn gestart. Je ontvangt schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van je aanvraag.
 • Aanvragen worden in rondes integraal behandeld in speciale adviescommissievergaderingen. Zorg dat je aanvraag tijdig is ingediend. Check de rondes en de indiendeadlines.
 • Stichtingen en verenigingen kunnen tot 70% van de projectkosten aanvragen, vanaf € 5.000 tot € 50.000 per project.
 • Aanvragen van € 50.000 of meer kunnen pas worden ingediend na toestemming door vfonds. Hiervoor heb je eerst een adviesgesprek met de programmamaker.
 • Voor dergelijke aanvragen gelden aanvullende eisen.
 • Zzp’ers kunnen tot 80% van de projectkosten aanvragen, van € 5.000 tot € 10.000 per project.
 • Is je aanvraag lager dan € 5.000, dan kun je aanvragen als Particulier.
 • Een toegekende subsidie is altijd incl. BTW. Neem in je begroting en dekkingsplan alle posten inclusief BTW op.
 • Je project begin uiterlijk binnen 6 maanden na toekenning van de bijdrage en duurt tot uiterlijk 1 maart 2025.
 • Let op: projecten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze regeling.
 • Een onafhankelijke adviescommissie van experts beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het vfonds. Het bestuur van vfonds besluit over de aanvragen. Lees daarover meer in het subsidiereglement.

Wat is ‘Immaterieel Erfgoed’?

Immaterieel erfgoed wordt ook wel levend cultureel erfgoed genoemd. In de meeste gemeenschappen wereldwijd blijft de cultuur bewaard door het continu uit te blijven voeren, te gebruiken en door te geven van generatie op generatie. Het draagt daarmee bij aan een gevoel van identiteit en continuïteit. Dit geldt ook voor het cultureel erfgoed van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen.

In Nederland wordt het levend cultureel erfgoed bewaakt door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, in opdracht van UNESCO. Hier helpen ze beoefenaars van levend erfgoed met het ontwikkelen, promoten en doorgeven van hun immaterieel erfgoed. Je vindt er veel informatie, voorbeeldprojecten, inspiratie en ideeën voor projecten. Doe er je voordeel mee.