Dit programma is per 1 juli 2024 gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Deelregeling 1: Beoefening, ontwikkeling en Uitvoering

Activiteiten op het gebied van beoefening, ontwikkeling en uitvoering van levend cultureel erfgoed, met als doel:
 • beoefening stimuleren;
 • beoefening zichtbaar maken voor nieuw publiek en binnen de gemeenschap;
 • nieuwe beoefenaars vinden;
 • het erfgoed doorgeven aan volgende generaties;
 • artistieke vernieuwing en eigentijdse vormen in de wijze van beoefening.

Waarvoor kun je aanvragen?

Deelregeling 1 is bestemd voor het beoefenen (door en met deelnemers) of het maken en uitvoeren (voor een publiek) van activiteiten zoals demonstraties, voorstellingen, workshops of het ontwikkelen van nieuw werk op het gebied van:

 • orale tradities met inbegrip van taal als middel om immaterieel cultureel erfgoed over te brengen;
 • uitvoerende kunsten zoals dans, theater, performance, muziek;
 • beeldende kunst, illustratie, design;
 • sociale praktijken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, met inbegrip van culinaire tradities en eetcultuur;
 • kennis en praktijken betreffende de natuur, het universum;
 • traditionele ambachten

Let op: Er kan enkel voor buitenschoolse educatieve activiteiten worden aangevraagd. Lespakketten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze regeling.


Doelstellingen

Je project moet altijd aan minimaal twee van de volgende doelstellingen voldoen:

 • Deelnemers voelen zich door deelname onderling meer verbonden; 
 • Immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie; 
 • Meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel;
 • Bestaand Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij;
 • Kennisoverdracht: Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed;
 • Eigenaarschap: Deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren, waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen.

Motiveer hoe je deze doelstelling gaat bereiken:


 • Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er een uitwisseling plaatsvindt tussen generaties?
 • Hoe zorg je dat je nieuwe beoefenaars vindt?
 • Is er behoefte aan jouw project bij je doelgroep?
 • En als je bestaand immaterieel erfgoed in een nieuw jasje giet, op welke wijze doe je dat? Wat zijn dan je inhoudelijke uitgangspunten en verwachtingen, welke technieken of vaardigheden en waarom pas je toe?