Dit programma is per 1 juli 2024 gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Deelregeling 3: Waarborging voor de toekomst

Activiteiten door erfgoedinstellingen of onderzoekers op het gebied van borging en vastlegging van Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed voor de toekomst, met als doel:


 • het signaleren en inventariseren van eigentijdse vernieuwing en ontwikkeling in het immaterieel cultureel erfgoed;
 • duurzame ontsluiting en kennisoverdracht voor latere generaties;
 • inventarisatie, documentatie, archivering en ontsluiting van levend erfgoed gericht op het brede publiek;
 • versterking infrastructuur en netwerkvorming binnen de gemeenschappen;
 • kennisontwikkeling op het gebied van immaterieel erfgoed stimuleren binnen de erfgoedsector

Waarvoor kun je aanvragen?

Bij projecten in deelregeling 3 stimuleren we je om bewust na te denken over wat het Indisch, Moluks en Papoea immaterieel erfgoed nodig heeft om te blijven voortbestaan, en hoe jouw project daar aan bij draagt of vorm aan geeft.

De bijdrage is bestemd voor projecten die een breed publiek kunnen bereiken. Voorbeelden:

 • Het in kaart brengen van behoeften, risico's en kansen tbv het maken en uitvoeren van een stappenplan voor borging;
 •  documentatie, vastlegging en ontsluiting; 
 • (wetenschappelijk) onderzoek en publicatie;
 • versterking van de onderlinge infrastructuur; door middel van samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling binnen de gemeenschap zelf of met andere organisaties op het gebied van immaterieel erfgoed;
 • capaciteitsopbouw en professionalisering van vrijwilligers.

Een combinatie met participatie-activiteiten uit deelregeling 1 of 2 wordt nadrukkelijk aanbevolen, evenals samenwerking.

Let op: Projecten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze regeling.


Doelstellingen

Je project moet altijd aan minimaal twee van de volgende doelstellingen voldoen:

 • Deelnemers voelen zich door deelname onderling meer verbonden; 
 • Immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie; 
 • Meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel;
 • Bestaand Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij;
 • Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch erfgoed (kennisoverdracht);
 • Deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren, waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen (eigenaarschap).

Motiveer hoe je deze doelstellingen gaat bereiken:

 • Voeg een onderbouwd onderzoeksplan toe met een duidelijke vraag, methode en doelstelling;
 • beschrijf helder de methode of aanpak en doelstelling om informatie te documenteren, beheren en te ontsluiten voor de toekomst;
 • Of beschrijf de opzet van de samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling binnen de gemeenschap of met andere organisaties;
 • werk een plan van aanpak uit voor de ontwikkeling en versterking van vrijwilligers;