Dit programma is per 1 juli 2024 gesloten. Er kan niet meer worden aangevraagd.

Stappenplan aanvragen en projectplan schrijven

Ben je enthousiast geworden en wil je een aanvraag doen? Volg dan dit stappenplan:

  • Lees het subsidiereglement en lees alle informatie op deze website
  • doe de quickscan om te zien of je project in aanmerking komt.
  • Zo ja, dan kun je direct een account aanmaken. Kom je er niet doorheen? Neem contact op.
  • Met je account log je in op de online omgeving voor aanvragers, waar je het aanvraagformulier kunt invullen.
  • Voeg je projectplan, een begroting en een communicatieplan mee.

We toetsen je aanvraag op inhoudelijke kwaliteit, organisatorische haalbaarheid, of het project maatschappelijk en cultureel belang heeft en of er genoeg mensen mee worden bereikt. 

In je projectplan leg je helder uit wat je gaat doen. Daarbij beschrijf je de volgende onderdelen:

1) Waar gaat je project over?
2) Waarom doe je dit project, wat is de aanleiding en voor wie is het bestemd (je doelgroep)?
3) Beschrijf ook de doelstellingen (minimaal 2) die je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen.
4) Beschrijf vervolgens helder hoe je project is opgebouwd, de planning en eventuele medewerkers. Voeg ook hun recente cv’s toe.
5) Hoe past dit project in de visie van de organisatie of onderneming?
6) Tenslotte vinden we het belangrijk dat je aandacht besteedt aan de evaluatie van het project.

Maak het niet te lang: max. 5.000 woorden.

In de begroting zet je de kosten af tegen de inkomsten. Deze moeten gelijk zijn. Zijn de activiteiten op de begroting terug te vinden? Welke andere subsidiegevers of inkomsten verwacht je?

In je communicatieplan licht je toe wie je doelgroep is en hoe je deze bereikt:

1) We vinden het belangrijk dat er meer of nieuwe groepen mensen actief deelnemen aan activiteiten op het gebied van immaterieel erfgoed van de Indische, Molukse of Papoea gemeenschap.
2) Ook willen we de interactie tussen verschillende generaties stimuleren.
3) Benoem daarom welke doelgroepen je al bereikt en op welke nieuwe doelgroepen je je gaat richten.
4) Hoe betrek je de verschillende generaties en breng je interactie tot stand?
5) Heb je onderzocht of er behoefte bestaat bij deze doelgroep?
6) Omschrijf op welke manier je doelgroep actief gaat deelnemen aan jouw project.

Eventueel voeg je nog documentatie toe over je eerdere werk en je organisatie. Dit is ter illustratie; er wordt beoordeeld op basis van de inhoud van de ingediende aanvraag.

Succes!