Wat is ‘Immaterieel Erfgoed’?

Immaterieel erfgoed wordt ook wel levend cultureel erfgoed genoemd. In de meeste gemeenschappen wereldwijd blijft de cultuur bewaard door het continu uit te blijven voeren, te gebruiken en door te geven van generatie op generatie. Het draagt daarmee bij aan een gevoel van identiteit en continuïteit. Dit geldt ook voor het cultureel erfgoed van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen.

In Nederland wordt het levend cultureel erfgoed bewaakt door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, in opdracht van UNESCO. Hier helpen ze beoefenaars van levend erfgoed met het ontwikkelen, promoten en doorgeven van hun immaterieel erfgoed. Je vindt er veel informatie, voorbeeldprojecten, inspiratie en ideeën voor projecten. Doe er je voordeel mee.


Subsidiereglement

Deze tijdelijke regeling is speciaal bedoeld om het eigentijdse, levende erfgoed van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen in Nederland zichtbaarder te maken, te versterken, over te dragen en te behouden voor de toekomst.

Daarbij gaat het niet over tastbare dingen zoals objecten in een museum, maar over levende cultuur zoals rituelen, vieringen, sociale tradities, eetgewoonten, symboliek of een bijzonder ambacht. Allemaal dingen die plaatsvinden in een bepaalde gemeenschap, bij iemand thuis of tijdens bijeenkomsten in een vereniging. Cultuur die met de tijd mee kan veranderen.

Lees de veelgestelde vragen
Lees de
toelichting voor het schrijven van een projectplan


Voorwaarden

 • Aanvragen kan alleen online met een account voor de aanvragerscommunity. Doorloop daarvoor eerst de quickscan.
 • Na het indienen ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Vfonds vraagt soms aanvullende informatie op.
 • Het bestuur van vfonds besluit binnen uiterlijk 4 maanden over je aanvraag. Je project mag in de tussentijd nog niet zijn gestart. Je ontvangt schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van je aanvraag.
 • Aanvragen worden in rondes integraal behandeld in speciale adviescommissievergaderingen. Zorg dat je aanvraag tijdig is ingediend. Check de rondes en de indiendeadlines.
 • Stichtingen en verenigingen kunnen tot 70% van de projectkosten aanvragen, in principe tot een maximum van € 50.000 per project.
 • Aanvragen van € 50.000 of meer kunnen pas worden ingediend na toestemming door vfonds. Hiervoor heb je eerst een adviesgesprek met de programmamaker. Voor dergelijke aanvragen gelden aanvullende eisen.
 • Zzp’ers kunnen tot 80% van de projectkosten aanvragen, tot een maximum van € 10.000 per project.
 • Een toegekende subsidie is altijd incl. BTW. Neem in je begroting en dekkingsplan alle posten inclusief BTW op.
 • Je project begin uiterlijk binnen 6 maanden na toekenning van de bijdrage en duurt tot uiterlijk 1 maart 2025.
 • Let op: projecten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze regeling.
 • Een onafhankelijke adviescommissie van experts beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het Fonds. Het bestuur van vfonds besluit over de aanvragen. Lees daarover meer in het subsidiereglement.

Wat moet er in de aanvraag staan?

Lees voor het schrijven van het projectplan hier de toelichting.

Elke aanvraag bevat, naast het aanvraagformulier, een projectplan, begroting en een communicatieplan. In je projectplan leg je helder uit wat je gaat doen.

In de video hiernaast leggen we het kort uit.

We toetsen je aanvraag op inhoudelijke kwaliteit, financiële en organisatorische haalbaarheid, of het project maatschappelijk en cultureel belang heeft en of er genoeg mensen mee worden bereikt. 

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via het spreekuur of via info@vfonds.nl

Toelichting bij Aanvragen

Live registratie MeetUp 12 januari 2023

Op donderdag 12 januari 2023 werd in het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag de eerste Live Meet Up georganiseerd. Aanvragers en geïnteresseerden kregen toelichting op de regeling, er werden voorbeelden gepresenteerd en er was uitgebreid ruimte om vragen te stellen en te netwerken.

Kijk de registratie hiernaast terug.

Gedurende de looptijd van de regeling organiseren we op verschillende plaatsen in Nederland meer van dit soort Meetups en netwerkbijeenkomsten. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of check de agenda.