De regeling stopt! Laatste deadline voor stichting, vereniging en zzp'er is 18 maart 2024.

Wie kan aanvragen?

Iedereen kan een aanvraag doen om erfgoed te behouden. Stichting, Vereniging, ZZP'er of Particulier. Een stichting hebben is niet nodig. De regeling stopt dit jaar. De laatste deadline voor stichting, vereniging en zzp'er is 18 maart 2024. Start jouw aanvraag.Subsidieregeling Immaterieel Erfgoed

Wil jij iets organiseren of maken om jouw cultuur door te geven? Bijvoorbeeld rituelen, ceremonies, sociale tradities, eetgewoonten, feestelijke vieringen, symboliek of een bijzonder ambacht van de Indische, Molukse of Papoea gemeenschappen in Nederland. Deze regeling is bedoeld voor 'levende en culturele tradities die in beweging zijn'. Dit doe je door het te beoefenen, te ontwikkelen en er kennis over uit te dragen. Je kunt hiervoor een projectplan indienen.

Meer of nieuwe personen kunnen mee doen met de activiteiten. En er is verbinding tussen de verschillende generaties.

Want 'immaterieel erfgoed' is cultuur van nu. Het geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties, maar is ook toekomstgericht omdat je het wilt doorgeven aan de nieuwe generatie.

Deze regeling is er voor mensen met Indische, Molukse, Papoea, Peranankan, Toegoe roots en andere groepen met een relatie tot voormalig Nederlands-Indië. Die kleinschalige initiatieven willen opzetten in hun eigen gemeenschap.  
Waarvoor kun je aanvragen?

Je kunt aanvragen binnen drie verschillende deelregelingen. Lees hier welke het beste past bij jouw project.

Zoals rituelen, vieringen, sociale tradities, eetgewoonten, symboliek of een bijzonder ambacht van de Indische, Molukse of Papoea gemeenschappen in Nederland.


Deadlines indienen

De regeling loopt vanaf 1 december 2022 en sluit op 28 juni 2024.

Deadlines voor het indienen van aanvragen in 2023:

  • 1 februari 17:00 CET (gesloten) Stichtingen en verenigingen
  • 15 mei 17:00 CET (gesloten) Stichtingen, verenigingen en zzpers
  • 30 oktober 17:00 CET (gesloten) Stichtingen en verenigingen en zzpers

De regeling stopt in 2024. De allerlaatste deadline in 2024 is:

18 maart 2024 17:00 CET voor stichtingen, verenigingen en zzp'ers

Particulieren

Aanvragen als particulier gebeurt via live gesprekken. Particulieren kunnen gesprekken inplannen zolang er budget is, uiterlijk t/m juni 2024.


Doelstellingen project

Het is voor elke aanvraag verplicht om aan minimaal twee van de doelstellingen te voldoen. In totaal hebben we zes doelstellingen geformuleerd. In samenhang geven ze richting aan het zichtbaar maken, versterken, overdragen, behouden en borgen van immaterieel erfgoed:

  1. Identiteit: Deelnemers aan activiteiten op het gebied van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed voelen zich door deelname onderling meer verbonden
  2. Continuïteit: Immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie
  3. Nieuwe deelnemers: Meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel aan Indisch, Moluks of Papoea erfgoed
  4. Vernieuwing: Bestaand Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de hedendaagse maatschappij
  5. Kennisoverdracht: Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis van Indisch, Moluks of Papoea erfgoed
  6. Eigenaarschap: Deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren , waarderen en representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen

Quickscan

Ben je enthousiast geworden en wil je een aanvraag doen? Heb je het subsidiereglement gelezen? Start dan met de Quickscan om te weten of je project in aanmerking komt voor subsidie.